Etikettarkiv: utmaningar

Är du nyfiken på sociala medier i skolan och Creative Commons?

Du kanske har en stund över på torsdag 17 mars vid lunch, kl 11.30 närmare bestämt, för då är jag gäst på PR of Swedens webinar på temat Sociala medier i skolan, och med en touch of Creative Commons.

Kristina Alexanderson aka. @kalexandersson pratar på temat. “Socialamedier i skolan, utmaning och möjligheter. Hur kan man arbeta och vilka är utmaningarna”
Min gissning är att det blir något litet om Creative Commons också efter som Kristina är Creative Commons skolombudsman.

Vi startar 11.30 och håller på en timme till 12.30 och jag ska försöka belysa lite av de utmaningar och möjligheter som sociala medier i skolan kan innebära.

Webinar är en mötesform som sker på nätet, genom att de som deltar i webinariet loggar in i samma verktyg och träffas för att lyssna, prata, diskutera just en fråga på torsdag är det sociala medier i skolan. Det kostar inget, och alla är välkomna, allt du behöver är en dator med internetuppkoppling och att du anmäler dig, och det gör du här.

Kom, delta, du med!!!

Sociala medier utmaningar och möjligheter

Två dagar, två föreläsningar. En i Finland i Vaasa för lärarna i Vörå-Maxmo om Sociala medier i skolan – utmaningar och möjligheter och en i Stockholm på Regionbiblioteket om sociala medier i undervisningen.

Idag i Stockholm avslutades min föreläsning med frågan:

Men du är så positiv, men vilka är problemen, vilka är avigsidorna?

Jag vill inte prata om avigsidor för jag ser utmaningar. Tekniken skapar situationer som vi måste möta och hantera. Det är svårt, det är stort. Jag tror inte på att stänga ute eller förbjuda. Jag tror på att möta, pröva, samtala och försöka. Jag tror på dialog, jag tror på att vi måste försöka möta de utmaningar som kommer med tekniken, genom att använda tekniken.

Jag har under stora delar av min lärarkarriär BARA sett hindren och låtit dem begränsa mig. Låtit det som jag trott varit avigsidorna begränsa mig. Det har gjort det lätt att avfärda, lätt att slå ifrån sig teknik. Att inte möta, inte pröva och inte försöka.

Jag vill få lärare, bibliotekarier de som arbetar i skolan att se möjligheter, att pröva, att våga och jag vill visa på de möjligheter som de digitala verktygen ger, för ingen berättade om dem för mig. Visst finns utmaningar, massor och jag har stött på en hel del, jag har gjort fel, jag har misslyckats, och jag berättar gärna om det, men när jag ges tillfället att få berätta om möjligheter så vill jag göra det, och få andra att se dem, för jag tror inte att Du vågar om jag belyser problemen.

Ibland tror jag att många i skolan är mer intresserade i att hitta felen, hitta problemen, bristerna än att se möjligheterna, våga pröva, våga lite för att se om det inte ger mersmak.

Jag tror inte att tekniken i sig är lösningen eller den frälser skolan eller gör skolarbetet mer intressant eller mer givande. Att skapa en skola i tiden handlar om att använda tekniken för att hjälpa elever att utveckla de färdigheter som de behöver för att klara sig i vår vardag. Det jag ser är att mina elever gör mer, de tar skolarbetet mer på allvar, de lära sig samma saker och andra saker, som jag inte kan lära dem i den undervisning som sker offline. De kan inte lära sig hur Wikipedia fungera om de inte använder Wikipedia. Men sedan gör mina elever det som elever alltid gjort men med teknikens hjälp: de samarbetar, de samtalar, de skriver och skapar skolarbete för fler än mig när vi arbetar med våra bloggar, vårt twitter, Facebook eller vad det nu är.

Det betyder inte att allt skolarbete ska ske i sociala medier, variation, engagemang är det som skapar god undervisning. Jag tror att bra skolarbete kräver eftertanke, planering, syfte. Vi behöver en plan, vår läroplan. Sociala medier är goda pedagogiska verktyg, eftersom de underlättar kommunikationen mellan mig och mina elever, och mellan mina elever, men vi som pedagoger måste också tro på vår egen uppgift, tro att tekniken, den digitala verktygen kan vara ett verktyg i våra händer, som pedagoger, och för att underlätta lärande och samarbete.

Det finns utmaningar, med det finns det med alla undervisningsverktyg. Tekniken frälser inte skolan, tekniken gör inte att skoluppgifterna förändras, för det kräver andra medel, men tekniken kan vara ett verktyg för att uppnå de mål som skolan har, så låt oss använda den. Låt oss anta utmaningarna och se möjligheterna.