Etikettarkiv: varför?

Teknikhistoria och kvinnor?

Jag sitter och förbereder mig för att veta vad jag ska förvänta mig. Jag har lyckas få till det så att jag ska på en föreläsning om teknikhistoria på onsdag. Jag brukar inte förbereda mig inför föreläsningar, jag tycker om att upptäcka, fascineras på plats, bli imponerad av föreläsarens kunskaper, insikter, perspektiv.

Men av någon märklig anledning har jag denna gång valt att läsa på, mest för att det kanske göra ämnet mer tilltalande, mer i min smak, kanske kan jag uppbåda ett intresse för ämnet om jag är påläst. Kanske kommer jag till föreläsningen och säger ”teknikhistoria” det är en spännande aspekt på frågan om teknik och vårt samhälle. Jag vill få insikter som det har aldrig tänkt på tidigare.

Så jag sitter här på kvällen och läser på, men jag vet inte, jag vet inte, om teknikhistoria är min grej, det tycks vara en väldigt manlig aktivitet, frågan som ringer i mitt huvud är: Varför är det bara män på bilderna? Vad är det med teknik och män? (förlåt) Men jag undrar verkligen det, var är kvinnorna?

Varför ska du använda sociala medier i skolan?

Ända sedan Almedalen har frågan hängt över mig, JohanLange påminner mig försiktigt med bara sin närvaro på twitter (han säger inget, men jag minns att jag lovat, och lovat igen) att jag ska skriva om vilka pedagogiska fördelar som jag ser med att använda sociala medier i klassrummet.

Idag hamnade jag åter på Josef Collentines blogg och inlägget Don’t Focus on Social Media, Focus on How to Use it! och det slog mig han har verkligen rätt, i skolan bör det inte handla om sociala medier, utan om hur du och dina elever kan använda sociala medier, samt vilka vinster vi i skolan får av att använda dem.

Sedan vet jag att det i skolan precis som i det övriga samhället pågår en debatt kring nyttan av sociala medier, om Facebook ska vara spärrat eller inte, vad och vilka sajter som elever och lärare ska ha tillgång till, om jag som lärare ska vara vän med mina elever på Facebook eller inte etc. Men jag tänkte i en liten kort bloggserie ge mina reflektioner kring varför vi i skolan bör använda sociala medier, vilka fördelar dessa verktyg kan ge, eftersom panelen i Almedalen kom att handla främst om sociala medier inte om hur vi ska använda dem.

Som jag ser det kan jag ser det finns det två tydliga skäl till att skolan ska använda sociala medier vid sidan av att de är naturliga inslag i vår och våra barn, elevers vardag. Statistik som finns i Unga svenska och internet gör det tydligt:

men samtidigt så används internet begränsat i skolan

Och då vill jag tydlig göra en skillnad mellan internet och sociala medier. Internet i skolan är främst förknippat med informationssökning, inte med sociala medier, och web 2.0 där användarna med hjälp av olika kommunikationsverktyg skapar tillsammans. De skäl som jag vill lyfta är:

1. Digitala kompetens, elever/lärare kan inte utveckla digitala kompetens om de inte använder sociala medier

 • En av EU:s åtta nyckelkompetenser som handlar om att vi som medborgare behöver kunna hantera

/…/ digital kompetens, vilket innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.

Hämtat från: Europeiska unionens officiella tidning (2006). EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande

Unga och ungdomar har inte dessa färdigheter bara för att de är födda in i en era där digitala medier är naturliga inslag, kritiskt tänkande, informationssökning är färdigheter som måste övas, för att vi ska utveckla färdigheter i dem.
Kommunikation ägnar vi oss åt från den dagen vi föds tills den dag vi dör, men vi måste öva ständigt både med och utan digitala hjälpmedel.

2. Sociala medier är outstanding som kommunikationsverktyg elev-elev, lärare-elev, lärare-lärare, skola-föräldrar-elev

 • Dessutom kan vi med hjälp av sociala medier dela, kommunicera med många olika uttryck
  • bild
  • ljud
  • text
  • rörlig bild
  • animation
  • etc.

3. Sociala medier är grymma pedagogiska verktyg, som varje lärare bör anamma och använda, eftersom de är fantastiska pedagogiska verktyg. De underlättar för elever och lärare att genomföra skolarbete. Men vilka är de pedagogiska fördelarna? Så här på rak arm vill jag nämna följande:

 • samarbetsmöjligheterna, att elever/lärare kan samarbeta utan att behöva vara i samma rum vid samma tid
 • offentligheten- att alla kan läsa ta del av allas arbete
 • tillgängligheten – ständigt tillgängligt
 • internet, sociala medier som verktyg medför att elever kan redovisa kunskaper med olika medium
 • medvetenheten och kunskaperna som eleverna får om mediet, om internet och sociala medier i synnerhet
  • hur man ser vem som länkat till ett Youtube-klipp
  • att man ska titta på Om-sidan
  • subjektiviteten
  • transparensen
 • informationssökning, informationskompetens
 • möjligheterna till variation

Sedan undrar Du men, det måste du utveckla Kristina, snälla berätta mer. Det blir inte i det här inlägget jag får återkomma till fördjupande exempel och tydliggörande i hur du kan använda sociala medier i klassrummet/skolan samt vilka fördelar det medför.