Etikettarkiv: Wikimedia Commons

Har du hört talas om WikiMedia Commons?

Jag träffade en grupp elever i årskurs nio häromdagen. Vi skulle arbeta med att hitta bilder för att illustrera en text som vi gemensamt hade läst, och eftersom vi satt i datasalen så blev nätet en naturlig utgångspunkt för att hitta bilder som kunde illustrera den text som vi gemensamt hade läst.

I Love Slides

I Love Slides av Voxphoto CC (by, nc, sa)

Eleverna i nian var duktiga på att söka, och hittade många bra och kreativa bilder som tydligt och genomtänkt illustrerade innehållet i den text som vi just läst, och när jag bad dem att bifoga källor, med krav på länkar, bildtitel och upphovsman så var det bara ett naturligt inslag. Men när jag frågade om de visste om de fick ta bilderna som de hittade och bara använda dem hur som helst, blev de mer tveksamma, och vi kom gemensamt fram till att de nog inte fick det utan måste be om lov.

När jag frågade men hur gör man det då? Kom svaret blixtsnabbt

-Man kontaktar den som är ansvarig för webbplatsen genom att gå in på kontaktsidan, där finns det för det mesta en e-post adress och då kan man mejla och be om lov.

De här niorna kan en hel del om webben, hur källor konstrueras och vad man ska titta efter.

– Men sa jag, vi behöver ju bilder som vi kan använda idag, hur gör vi då? Vet ni något ställe på nätet som vi kan ta bilder fritt ifrån? Tystnaden blev öronbedövande.

– Hur kommer det sig att vi kan använda Wikipedia fritt?, frågade jag då. Att vi kan skriva av artiklar från Wikipedia utan att be om lov innan vi gör det? Vet ni vad det beror på?

Än en gång möttes min fråga av en stum tystnad.

– Det är inte en fråga om Wikipedia, berättade jag, utan om att hitta bilder som vi kan använda nu, utan att behöva vänta på svar,utan att behöva mejla och fråga om lov. Är det någon som har hört talas om Wikimedia Commons?

Wikimedia Commons är en databas för fria bilder,videofilmer samt musik och ljud startad den 7 september 2004 av Wikimedia Foundation. Filer som laddas upp kan användas direkt på olika Wikimedia-projekt, såsom Wikipedia, Wiktionaryoch Wikibooks, och alla deras olika språkversioner. Wikimedia Commons är språkneutral (även om engelska dominerar) och accepterar material på alla språk.

Citat från Wikipedias artikel om Wikimedia Commons

Att ta sig till Commons var en ganska enkel match när de visste var de skulle, men sedan kom vi till frågan om bilder, källor och upphovsrätt. Bilder skyddas av upphovsrätten under 50/70 år (50 år fotografisk bild, 70 år fotografiskt konstverk) och därefter blir de fria. Det är en ganska lång tid att vänta. På Wikimedia Commons finns många bilder där antingen upphovsrätten har slocknat, det vill säga där upphovsrätt inte längre ”gäller” eller så ligger bilderna under Creative Commons-licenser.

Vår lektion ägnades sedan åt att söka i Wikimedia Commons bilddatabas, och det visade sig att eleverna i den nia som jag träffade var otroligt skickliga på att hitta både spännande och mångtydiga bilder. I slutet av lektionen fick vi också titta lite närmare på licenserna och hur man skriver korrekta källförteckningar för bilder som man hittar i en databas som Wikimedia Commons.

Nästa gång hoppas och tror jag att någon eller några elever kanske väljer att söka bilder i Wikimedia Commons, eftersom de då vet att det är bilder som de får använda utan att behöva fråga om lov. Naturligtvis finns det fler bilddatabaser på nätet till exempel Multimediabyråns bildarkiv där, de som har bilder licensierade under Creative Commons är alla en bra utgångspunkt för att låta elever hitta bilder som de får använda, utan att behöva söka tillstånd först.

Hur gör man ett erkännande till upphovsmannen i en artikel på Wikipedia enl Creative Commons?

Jag drivs i mångt och mycket av en nyfikenhet inför det jag inte förstår, jag vill förstå, veta och helst kunna. Upp på det är jag lärare och vill göra rätt, förstå hur man gör för att kunna säga så här ska du göra och då är det korrekt, ok, kanske till och med rätt.

I onsdags tillbringade jag dagen på Stadsmuseet i Stockholm och lärde mig mer om de problem och frågeställningar som Arkiv, bibliotek och museer, vår gemensamma minnessektor, eller minnesinstitutionerna som Karin Linder kallar dem, står inför när det kommer till digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet, bilder, fotografier etc. Spännande,och en helt ny värld för mig, oinsatt blir jag ofta stum inför de problem som finns i outforskade världar. Faktum blir att jag vet inte var problemen finns, om vad, hur lösningar diskuteras, och om vad… Men jag lärde mig en hel del…

Attribution i Wikimedia Commons

Förmiddagen handlade om Wikipedia och deras systersajt Wikimedia Commons, och samtal fördes kring den metatext som finns för bilder, och frågan kom att handla om hur man gör en korrekt attribution till en bild på Wikimedia Commons. I stort sett som för en bild från flickr, kanske lite mer komplex eftersom det finns en faktor till att ta hänsyn till, och på flickr är enklare, eftersom titel, upphovsman och licens med länkar räcker och säger allt, och gör det möjligt att se vem som har upphovsrätten, var bilden ligger samt under vilken licens.

Wikimedia Commons har dock väldigt pedagogiska metatexter som gör det enklare för en användare att göra rätt, och Lennart Guldbrandsson (ord. för svenska MediaWiki) var tydlig attributionen bör innehålla följande:

Acanthite by Rob LavinskyiRocks.com photo WikimediaCommons CC (by, sa)

titel på verket, upphovsman, wikimedia commons och licensen,

inget märkligt egentligen (som vilken källa som helst, tryckt eller digital). Men jag insåg genast att Wikipedia-artiklar borde ha samma system för attribution, det finns ju upphovsmän, kvinnor även till dessa artiklar, men hur gör man då?

Attribution till en Wikipedia artikel

Den frågan har jag brottats med några dagar, till min hjälp har jag valt att använda Mathias Klangs guide Copyright-Copyleft, som egentligen inte ger så mycket vägledning han skriver så här om källor som har flera upphovsmän:

Ofta skapas verk av flera användare eller genom att skaparen använder redan existerande verk för att skapa något nytt. Om flera upphovs­män är ansvariga tillsammans för att ett verk skapas på ett sådant sätt att deras enskilda bidrag inte kan särskiljas har de gemensamt rättigheter till verket.

Alltså borde alla som redigerat en artikel på wikipedia nämnas i en attribution till artikeln. Den informationen kan man lätt få fram genom att titta i Wikipedia artiklarnas historiksidor, alla bidrag loggas, antingen genom att de kopplas till ett användarnamn eller en ip-adress. Men räcker det inte med att bara hävda att Wikimedia foundation är upphovsman till verket? Mathias Klang ge svar i sin guide genom att förklara följande:

Verk kan även skapas genom att någon sammanställer olika verk eller delar av verk. Den som skapar ett sådant samlingsverk har upphovsrätt till själva samlingen, men de rättigheter som han eller hon erhåller kan inte begränsa de rättigheter som de ursprungliga skaparna har till sina delar av samlingen.

Även om Wikipedia foundation har upphovsrätten till hela samlingen, hela uppslagsverket, så använder jag inte hela verket, och skaparna av de enskilda delarna har fortfarande upphovsrätten kvar till sina verk, och det gör att jag inte bara bör hänvisa till Wikipedia (som upphovsman) utan även till upphovsmännen bakom en enskild artikel och ära den/de som skrivit artikeln, alltså ett ip-nummer om användaren är anonym eller ett användarnamn om upphovsmannen har ett konto på Wikipedia.

Men det kan ju var ”hur många som helst som skapat en artikel” men enligt upphovsrättslagen ska jag erkänna upphovsmannen enligt god sed, och tittar vi på den sedvana som finns vid källhänvisningar så borde jag åtminstone nämna den som skapat artikeln, sedan blir det svårare att avgöra om jag ska nämna fler… Och om så ska det vara beroende på hur och i vilken omfattning användarna har redigerat artikeln?

Ett exempel

Men att en upphovsman ska attribueras är inget att tala om. Det är den ”goda sed” vi har och det gör vi när vi hänvisar till verk som har flera författare, sedan ska Wikipedia, eller WikiMedia Sverige och anges som upphovsman eftersom de har upphovsrätten till hela verket, uppslagsverket. Jag inbillar mig att det skulle kunna se ut på följande sätt om jag väljer att göra en attribution till följande artikel:

Mathias Klang, född 1967, är filosofie doktor i informatik med juridisk inriktning och forskare samt lektor vid Göteborgs universitet. Klang är projektledare för Svenska Creative Commons och arbetar med teori, praktiska tillämpningsfrågor och upplysning om upphovsrätt och licenser.

Han disputerade 2006 på avhandlingen Disruptive Technology – The effects of technology regulation on democracy[1]. Där studerade Klang försök att lagreglera Internet-teknikens samhällsstörande effekter och hävdade att Internet i grunden förändrar vårt sociala beteende. Han drog slutsatsen att lagstiftare vanligen minskat Internets potentiella demokratiska fördelar genom sina ingrepp. Den grundläggande tesen i avhandlingen är att regleringen av teknik i informationssamhället är detsamma som reglering av själva demokratin. Eftersom det handlar om komplex teknik marginaliseras medborgaren genom regleringen av demokratin.

Klang har publicerat forskning och debattartiklar på området rättigheter och teknologi, redigerat boken Human Rights in the Digital Age (2005) tillsammans med Andrew Murray samt skrivit boken Copyright – Copyleft: En guide om upphovsrätt och licenser på nätet[2] (2008). Han är även aktiv inom Free Software Foundation Europe.

Klang var ledamot av den parlamentariskt sammansatta E-offentlighetskommittén som arbetade med säkerhetskopiors rättsliga status och utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form [3]. Kommitténs förslag kan läsas i delbetänkandet Säkerhetskopiors rättsliga status[4] och slutbetänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet.[5]

Mathias Klang (titel på artikel, med permanent länk till artikeln) av Mrund mfl, Wikipedia CC (by, sa)

Titel på artikeln, upphovsman mfl, källa (wikipedia) Licens (by,sa)

Jag tycker att det borde kunna vara så… eller ska man attribuera den som senast varit inne och redigerat i artikeln och sedan lägga till mfl?

I artikeln som jag valde, om Klang är det inte så många upphovsmän, så det är möjligt att ange alla, men om man tittar på artikeln för andra puniska kriget, och ser på redigeringshistoriken blir det kanske inte lika enkelt, men god sed måste väl ändå bygga på de sedvanor som vi redan har vid källhänvisningar, eller, så jag kvarstår i att en korrekt attribution till andra puniska kriget bör vara:

  • Andra puniska kriget [titel på artikeln med en permanent länk till den artikel som jag faktiskt hänvisar till],
  • den som skapade artikeln [användarnamn med länk],
  • Wikipedia [länk]
  • CC (by, sa) [med länk till själva licensen]

Det skulle då se ut enligt följande:

Andra puniska kriget av Dan Koehl mfl, Wikipedia, CC (by, sa)

Det spännande blir ju om skaparen av artikeln inte är en användare som har ett användarnamn, för inte kan väl en maskin, ett ip nummer erkännas som upphovsman, ett ip-nummer går bara till maskin, en dator, vem som skapat artikeln säger det inget om…

***

Wikipedia säger själv följande om upphovsrätten:

Då du på Wikipedia publicerar material du innehar upphovsrätten till behåller du rättigheterna till ditt verk och kan till exempel publicera det i ett annat sammanhang där andra upphovsrättsavtal gäller. Du kan dock inte dra tillbaka materialet du publicerat på Wikipedia: allt material som en gång omfattats av CC-by-sa eller GNU FDL omfattas av detta avtal för alltid.

Hämtat från artikeln Wikipedia:Upphovsrätt av den fjättrade ankan mfl, Wikipedia, CC (by, sa)

Tack Peter Ellwe för din hjälp!